człowiek lubujący się w tanich efektach, posługujący się nimi w celu wzbudzenia zainteresowania.