utwór sceniczny (pantomima, dialog, skecz) grany w przerwach między aktami wystawianej sztuki; w teatrze średniowiecznym: wstawka komiczna między częściami widowiska religijnego.