1. sprawność umysłowa,
  2. warstwa społeczna obejmująca ludzi z wyższym wykształceniem.