1. zbiór przepisów (zwykle na piśmie) ustalających sposób postępowania w jakiejś dziedzinie,
  2. dokładne pouczenie, wskazówka, polecenie.