1. umieszczenie pacjenta w szpitalu,
  2. okres przebywania pacjenta w szpitalu.