przedsiębiorstwo, mające zwykle formę spółki akcyjnej, zarządzające innymi przedsiębiorstwami lub kontrolujące je, dzięki posiadaniu ich akcji lub udziałów.