piśmiennictwo historyczne odtwarzające przeszłość na podstawie źródeł ustnych i pisanych.