1. lit. środek stylistyczny polegający na zamierzonej przesadzie przy opisywaniu przedmiotu lub zjawiska,
  2. mat. krzywa płaska będąca miejscem geometrycznym punktów na płaszczyźnie, dla których różnica odległości od dwóch stałych punktów jest stała.