1. biol. u niektórych zwierząt stałocieplnych (np. u świstaka, jeża, niedźwiedzia) zmniejszenie intensywności procesów życiowych i zapadnięcie w sen trwający całą zimę,
  2. med. obniżenie intensywności procesów życiowych organizmu, wywołane środkami farmakologicznymi lub oziębieniem,
  3. zamrożenie uśpionego człowieka, powodujące, że jego organizm się nie starzeje.