1. hist. najwyższy dowódca wojsk w Polsce i na Litwie od XV w. do rozbiorów; h. wielki - wódz naczelny oddzielny dla Korony i Litwy; h. polny - zastępca hetmana wielkieg;
  2. sport. najsilniejsza figura w szachach, mogąca poruszać się i bić we wszystkich kierunkach, bez ograniczenia odległości.