1. ochronne okrycie głowy, używane przez żołnierzy, straż pożarną, górników itp.,
  2. archit. ozdobne zwieńczenie wieży, w formie bani, stożka, kryte blachą, dachówką, gontami.