1. [łac. z gr. harmonia] zgodność, dopełnianie się elementów, ład, właściwy dobór, porządek; zgodne współżycie, przyjazne stosunki,
  2. muz. jeden z głównych elementów muzyki (obok melodii i rytmu) wyrażający się we współbrzmieniach i akordach oraz w związkach między nimi,
  3. [ros. garmoń] instrument muzyczny, składający się z rozciąganego miecha, dwóch przegród ze stroi­ kami oraz z dwóch klawiatur guzikowych - prawej do grania melodii i lewej - do akompaniamentu basowego.