1. urządzenie do zmniejszania szybkości lub zatrzymywania maszyn i pojazdów,
  2. przen. czynnik wstrzymujący, utrudniający coś, powstrzymujący kogoś od czegoś.