1. [fr. grosse (douzaine) - wielki (tuzin)] dwanaście tuzinów, czyli 144 sztuki,
  2. [fr. gros, czyt. gro] większa część, większość.