dział matematyki zajmujący się badaniem figur geometrycznych i zależności między nimi.