ogół wszystkich genów danego organizmu warunkujący jego właściwości dziedziczne.