biol. jednostka dziedziczenia związana z przekazywaniem poszczególnych cech organizmu roślinnego i zwierzęcego.