1. podłużne przejście, łączące różne części budynku,
  2. kolekcja dzieł sztuki, salon wystawowy połączony ze sprzedażą,
  3. najwyższa kondygnacja widowni w teatrze,
  4. kryty pasaż o przeznaczeniu handlowym.