podział szkoły średniej, zwłaszcza ogólnokształcącej, na zróżnicowane programowo równoległe klasy, sekcje, kierunki, uwzględniające zainteresowania i uzdolnienia młodzieży.