promieniotwórczy pierwiastek chemiczny (symbol: Fr), występujący śladowo w minerałach uranu.