1. wielkość, rozmiar, kształt, np. książki,
  2. przen. duchowa wielkość,
  3. w programach komputerowych: sposób organizacji tekstu.