1. ogół roślin występujących na danym obszarze, w określonym czasie geologicznym i w określonym środowisku ekologicznym,