leczenie za pomocą różnych rodzajów energii (ciepło, promieniowanie, specjalne masaże).