zwierzęta roślinożerne, często szkodniki, odżywiające się żywymi lub martwymi częściami roślin.