instytucja organizująca koncerty, zwykle dysponująca zespołem muzyków, śpiewaków, dyrygentem; także: budynek, w którym mieści się ta instytucja.