związek organiczny, w roztworach o odczynie alkalicznym ma barwę czerwoną, w roztworach o odczynie kwaśnym jest bezbarwny; stosowany jako wskaźnik w analizie chemicznej.