trud, wysiłek, zwłaszcza poniesiony dla kogoś, w czyjejś sprawie.