zespół chorób, którego istotą są napady drgawek z częściową lub całkowitą utratą przytomności; padaczka.