1. dział fizyki zajmujący się zagadnieniami dotyczącymi współzależności zjawisk magnetycznych i elektrycznych, np. wytwarzania pola magnetycznego za pomocą prądu elektrycznego;
  2. fiz. ogół zjawisk magnetycznych wywoływanych przez prąd elektryczny.