próba, doświadczenie naukowe, celowe wywołanie określonego zjawiska w sztucznych, laboratoryjnych warunkach w celu zbadania i wyjaśnienia jego przebiegu.