1. dotyczący związku warunków zewnętrznych, środowiska z życiem roślin i zwierząt,
  2. niezakłócający równowagi środowiskowej, mający na celu ochronę środowiska; zgodny z wymaganiami ekologii.