dziedzina biologii badająca relacje między organizmami żywymi a otaczającym je środowiskiem, a także wzajemne relacje między tymi organizmami.