1. utwór literacki wychwalający kogoś, pochwalny,
  2. przesadzona, entuzjastyczna pochwała,
  3. w starożytnej Grecji: uroczysta pieśń chóralna ku czci Dionizosa.