1. osoba lub instytucja zajmująca się rozdzielaniem czegoś, zwłaszcza towarów,
  2. urządzenie na stacji benzynowej służące do wydawania odmierzonego paliwa,
  3. automatyczne urządzenie służące do porcjowania napojów (soków, kawy, wody sodowej itp.).