potrącenie przez bank pewnej części sumy nominalnej weksli, czeków, papierów wartościowych w wypadku ich skupu przed terminem płatności; procent od sumy weksla potrącany w wypadku nabycia go przed terminem płatności.