lekkie, chwilowe zaburzenie mowy, brak koordynacji słów i trudność ułożenia ich w zdania.