1. 1. siła, zdolność działania, ruch, energia,
  2. fiz. dział mechaniki, nauka o ruchu ciał pod wpływem działających na nie sił,
  3. muz. siła, natężenie dźwięku.