fiz. - odchylenie się biegu promieni fali od kierunku prostoliniowego, zachodzące na krawędzi wąskich szczelin lub przesłon ustawionych na jej drodze.