1. dwoistość, istnienie obok siebie dwóch odrębnych zjawisk, tendencji, zasad działania,
  2. filoz. pogląd zakładający istnienie w rzeczywistości dwóch odrębnych i niezależnych od siebie pierwiastków: materii i ducha, dobra i zła, ciała i duszy.