moneta rozpowszechniona w starożytnej Grecji, w państwach Azji Zach. i w Kartaginie; obecnie: jednostka monetarna Grecji równa 100 leptom.