1. zakres, zasięg, pole działania; dziedzina, teren,
  2. l.mn. fiz. niewielkie obszary w ferromagnetykach i ferroelektrykach odznaczające się samorzutną polaryzacją (bez udziału pola magnetycznego lub elektrycznego),
  3. l.mn. hist. majątki, wielkie posiadłości ziemskie należące do państwa, rodzin panujących lub magnackich.