muz. - określenie wykonawcze: żałośnie, boleśnie, melancholijnie.