1. stopień naukowy (wyższy od magistra, niższy od doktora habilitowanego) nadawany przez szkoły wyższe i instytuty naukowe osobie, która napisała i obroniła pracę doktorską i zdała egzamin doktorancki,
  2. pot. tytuł zwyczajowo nadawany lekarzom.