złota moneta arabska, bita od końca VII w. do XV w. na Bliskim Wschodzie, potem też w innych krajach muzułmańskich.