żądanie, życzenie, postulat jakiejś grupy, skierowany do władz.