oznaczać czas i miejsce; ustalać datę jakiegoś faktu.