chem. - pierwiastki chemiczne 6 grupy układu okresowego, metale ciężkie, trudno topliwe (chrom, molibden, wolfram), używane do uszlachetniania stali i produkowania wyrobów odpornych termicznie.