1. zespół cech właściwych danemu człowiekowi, przejawiających się w zachowaniu, sposobie bycia,
  2. lit. postać literacka o wyraziście zindywidualizowanym zestawie cech psychicznych,
  3. cechy wyróżniające np. zjawiska czy rzeczy (charakter budowli).