1. przedział, moment rozgraniczający, granica chronologiczna,
  2. lit. pauza rytmiczna w środku wiersza po określonej liczbie sylab (średniówka); przedział między stopami wewnątrz wyrazu w wierszu,
  3. muz. przerwa między frazami, którą śpiewak lub instrumentalista wykorzystuje do zaczerpnięcia oddechu.