hist. - w armii rzymskiej dowódca centurii; setnik.